• شما میتوانید با تکمیل فرم زیر از میزان هزینه های گمرکی محموله مورد نظر خود و همچنین محدودیت های موجود در قوانین و بخشنامه های واردات و صادرات در مورد کالای مربوطه آگاه شوید.

  • متخصصین ما پس از بررسی اطلاعات وارد شده در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.